LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 6, từ ngày 6 tháng 2 năm 2023 tới ngày 12 tháng 2 năm 2023
Từ ngày 30/01/2023 tới ngày 05/02/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
06/02/2023
16/1/2023 (AL)

- Lễ giao nhận quân năm 2023 (07h30', tại Trung tâm VH-TT&TT huyện, đ/c Duẩn-BT, đ/c Đoá-CT)

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)

- Dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2023, hướng dẫn nhân rộng mô hình phong trào "Tổ liên gia an toàn PCCC" và " Điểm chữa cháy công cộng" (14h00', Tại Công an huyện, đ/c Khu-PCT)

- Hội nghị báo cáo tiến độ xây dựng báo cáo chứng minh tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (14h00; tại PH tầng 3 trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã, đ/c Đoá- CT, đ/c Dự-PCT)

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)

Thứ ba
07/02/2023
17/1/2023 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)
Thứ tư
08/02/2023
18/1/2023 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)

- Thẩm tra hồ sơ và các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2022 - xã Giao Thịnh (14h00', tại PH tầng 3 trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã, các đ/c lãnh đạo TT)

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)

Thứ năm
09/02/2023
19/1/2023 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)
Thứ sáu
10/02/2023
20/1/2023 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Khu-PCT)
Thứ bảy
11/02/2023
21/1/2023 (AL)
   
Chủ nhật
12/02/2023
22/1/2023 (AL)
Ghi chú:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 823