Năm 2023 huyện Giao Thủy phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Hiện nay, toàn huyện đã có 17/22 xã, thị trấn được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao; 3 xã được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Giao Phong, Giao Thịnh, Giao Tân và xã Giao Phong được Bộ NN&PTNT lựa chọn thí điểm là một trong 3 xã của cả nước xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 với chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh”, huyện Giao Thủy phấn đấu năm 2023 đạt huyện NTM nâng cao, năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn trên địa bàn huyện hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, là miền quê đáng sống, thực sự là cực tăng trưởng mới của tỉnh và sớm đạt các tiêu chí Đô thị loại 3.
 
anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Lễ phát động.

Huyện Giao Thủy tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 và trao bằng công nhận xã Giao Tân, Giao Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tới dự có đồng chí Mai Văn Quyết - UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, Hội Doanh nghiệp, trường học và Bí thư chi bộ, trưởng xóm, Tổ trưởng TDP tiêu biểu trên địa bàn huyện.                  

anh tin bai

Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thông đang đổi thay theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng “Sáng-Xanh-Đẹp và an toàn”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 giảm còn 1,29%. Đến nay, toàn huyện đã có 17/22 xã, thị trấn được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao; 3 xã được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Giao Phong, Giao Thịnh, Giao Tân và xã Giao Phong được Bộ NN&PTNT lựa chọn thí điểm là một trong 3 xã của cả nước xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Sở dĩ đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, huyện Giao Thủy đã bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của các cấp, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND Huyện

đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện từng tiêu chí, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cấp, các ngành, của từng người dân, doanh nghiệp huy động nguồn lực hơn 990 tỷ đồng, trong đó trực tiếp đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn hiến hơn 320 nghìn m2 đất, góp trên 130 nghìn công lao động và ủng hộ trên 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, huyện và các xã, thị trấn tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về trường học, giao thông, thủy lợi, trạm y tế và đầu tư phát triển sản xuất, nước sạch vệ sinh môi trường.

anh tin bai

Đồng chí Mai Văn Quyết - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tặng hoa chúc mừng.

Trong xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch đóng vai trò quan trọng, huyện đã tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy thời kỳ 2021-2025, cùng nhiều quy hoạch gắn với các Nghị quyết BTV Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển, phát triển để huyện trở thành một cực tăng trưởng mới của tỉnh. Đồng thời phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn – đô thị và kết nối vùng miền, theo đó các tuyến đường giao thông từ huyện tới xóm, hạ tầng thủy lợi, lưới điện, cơ sở vật chất trường học, văn hóa, thông tin, hạ tầng thương mại nông thôn, y tế và nước sạch, vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư.  Trên địa bàn huyện Giao Thủy có 18 chợ nông thôn, một siêu thị quy mô lớn, 3 công trình nước sạch tập trung, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 92%, các trường học đạt chuẩn theo quy định từ trên 91-98%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu từ huyện tới xóm, TDP được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND Huyện phát động phong trào thi đua giai đoạn 2023-2025.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, không có điểm kết thúc, huyện Giao Thủy đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn toàn huyện với chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Phấn đấu năm 2023 huyện Giao Thủy đạt huyện NTM nâng cao, năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu”, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn trên địa bàn huyện hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, là miền quê đáng sống, thực sự là cực tăng trưởng mới của tỉnh và sớm đạt các tiêu chí Đô thị loại 3.

anh tin bai

Trao bằng công nhận xã Giao Thịnh, Giao Tân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2022.

Thực hiện mục tiêu này, đồng chí Mai Văn Quyết - UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong trong quá trình xây dựng nông thôn mới của chặng đường qua, huyện Giao Thủy tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị kết hợp triển khai nội dung của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2023-2025, từ đó vận động nhân dân cùng đồng thuận và nêu cao trách nhiệm cùng thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần gắn với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QPAN; có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đạt tiêu chí 4 và 5 sao đem lại thu nhập và thương hiệu đặc trưng của các gia đình nói riêng, huyện Giao Thủy nói chung; nâng cấp hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân và kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có sáng kiến hay, mô hình sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới./.

anh tin bai

UBND tỉnh khen thưởng đối với Nhân dân và cán bộ

xã Giao Phong, Giao Thịnh, Giao Tân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 1 027
  • Tất cả: 205193