Hội nghị tổng kết Hội đồng nhân dân xã Giao Thịnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Giao Thịnh long trọng tổ chức hội nghị tổng kết Hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về dự và chỉ đạo hội nghị về phía huyện có đồng chí Lương Xuân Vĩnh-TVHU, Trưởng Ban tổ chức Huyện Ủy; đ/c Tạ Văn Nhân- TVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; các ông bà là đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn. Về phía xã có các đồng chí TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn xã và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trần Văn Tú- Phó chủ tịch HĐND xã trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã khóa XV,

nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tuy có những thay đổi về công tác cán bộ lãnh đạo của Thường trực HĐND xã và UBND xã, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, BTV huyện ủy, HĐND, UBND huyện Giao Thủy, căn cứ vào các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của Đảng và Nhà nước cấp trên, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, tổ chức tốt 11 kỳ họp và ban hành 44 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH từng năm, nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách; nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử và kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu; nghị quyết phê chuẩn về miễn nhiệm, cho thôi, kiện toàn bổ sung các chức vụ và lãnh đạo HĐND_UBND xã và các nghị quyết chuyên đề khác.

 Các kỳ họp được HĐND xã tổ chức theo đúng trình tự của luật định. Chất lượng các Kỳ họp được nâng lên từ đó đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM nâng cao. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân được duy trì. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND đã tổ chức giám sát chuyên đề về các nội dung sau: Giám sát UBND xã trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND; giám sát tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, qua việc xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND xã, báo cáo của UBND xã về việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; báo cáo về thu chi ngân sách và các báo cáo khác theo luật định; Giám sát qua việc tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ năm; Giám sát qua việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thường trực HĐND xã tổng hợp trình tại các kỳ họp và các đơn thư kiến nghị, đề nghị của công dân. Giám sát qua các chuyên đề trên đã đem lại lợi ích thiết thực góp phần làm giảm bớt những tiêu cực trong quản lý kinh tế và tăng cường kỷ luật xã hội. Trước khi tổ chức kỳ họp các ban đều họp và thẩm định các báo cáo theo quy định của luật, phối hợp UBMTTQ xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND xã tổng hợp các ý kiến của cử tri, chuyển và yêu cầu UBND xã và các ngành của xã chuẩn bị nội dung trả lời trước kỳ họp. Phân công Thường trực HĐND xã, các đại biểu tiếp công dân theo quy định của Luật và đôn đốc UBND xã giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

Đồng chí Đinh Văn Dự- Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021

 Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới được hiệu quả, sâu sát, nắm bắt kịp thời những phản ảnh của nhân dân để chuyển các cơ quan, các ngành của xã giải quyết kịp thời để nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân với người đại biểu dân cử.

Đồng chí Lương Xuân Vĩnh-TVHU, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Xuân Vĩnh - TVHU, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và yêu cầu, trong thời gian tới HĐND xã Giao Thịnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung thể chế hoá Nghị quyết của cấp uỷ Đảng thành Nghị quyết chuyên đề. Tăng cường hoạt động giám sát và tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tại địa phương. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch tự giám sát đối với hoạt động của Ủy ban bầu cử trong công tác bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026; tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã./.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 1 175
  • Tất cả: 132899